👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت سمینار کریستالوگرافی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت سمینار کریستالوگرافی

بسیاری از پیشرفت‌های صنعتی، به خصوص در حوزه تجهیزات الکترونیکی، ناشی از گسترش دانش جدید فیزیک حالت جامد هستند. اولین گام در معرفی فیزیک حالت جامد، مبانی کریستالوگرافی است. بلورشناسی یا کریستالوگرافی علمی است که به قوانین حاکم بر حالت بلورین مواد جامد، آرایش اتمی/مولکولی بلورها، شبکه های کریستالی، جهات و صفحات کریستالی و نحوه تشکیل و رشد بلورها می‌پردازد. نظم اتم‌ها و یون‌ها نقش اساسی در تعیین ریزساختار و خواص مواد ایفا می‌کند.

این سمینار شامل:

حالت جامد

نظم در برد کوتاه و برد بلند

مواد کریستالی

تک کریستال

چند کریستال

شبکه کریستالی

شبکه های کریستالی براوه در سه بعد

پارامترهای کریستالوگرافی

جهات و صفحات کریستالی

اندیس میلر

مقایسه ساختارها

و............

👇محصولات تصادفی👇

بررسی علل دختران فراري راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود بررسی نشانه در گرافيك فرقه بهائيت پلان آماده اتوکد-طرح 68