👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت-ppt-آشنایی با شبکه های عصبی زیستی -در 25 اسلاید-powerpoint

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت-ppt-آشنایی با شبکه های عصبی زیستی -در 25 اسلاید-powerpoint

این شبکه ها مجموعه ای بسیار عظیم از پردازشگرهایی موازی به نام نورون اند که به صورت هماهنگ برای حل مسئله عمل می کنند و توسط سیناپس ها(ارتباط های الکترومغناطیسی)اطلاعات را منتقل می کنند.در این شبکه ها اگر یک سلول آسیب ببیند بقیه ی سلولها می توانند نبود آنرا جبران کرده و نیز در بازسازی آن سهیم باشند.

vاین شبکه ها قادر به یادگیری اند.مثلا با اعمال سوزش به سلولهای عصبی لامسه، سلولها یاد می گیرند که به طرف جسم داغ نروند و با این الگوریتم سیستم می آموزد که خطای خود را اصلاح کند.back propagation of error))

vیادگیری در این سیستم ها به صورت تطبیقی صورت می گیرد، یعنی با استفاده ازمثال ها وزن سیناپس ها به گونه ای تغییر می کند که در صورت دادن ورودی های جدید سیستم پاسخ درستی تولید کند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارگونومی صندلی اتوبوس اصلاحیه - پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته - دکتر سرلک و فراتی اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها شیپ فایل جاده های ارتباطی استان فارس تحقيق نکاتی در آداب معاشرت