👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی موضوع بازرگانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی موضوع بازرگانی

مقدمه :

بخش بازرگاني به عنوان بخش واسط و پيوند دهنده ديگر بخش هاي اقتصادي استان از اهميت ويژه اي برخوردار است وبطور عام كليه اقداماتي را كه در جهت كنترل و تنظيم بازار، تعيين و تعديل قيمت ها، تأمين نيازهاي عمومي، بررسي و رفع كمبودهاي كالايي و توسعه و گسترش امر صادرات غيرنفتي استان و بازرسي و نظارت از كليه واحدهاي اقتصادي به انجام مي رسد را دربرمي گيرد. براي نيل به اين مقصود با ايجاد هماهنگي ميان فعاليتها و خدمات موردنياز و انجام برنامه ريزي اساسي وظايف محوله را بخوبي انجام داده و با اقداماتي از قبيل تنظيم بازار كالاهاي اساسي ، جذب و توزيع و نظارت بر كالاها، بازرسي و نظارت از مراكز اقتصادي بخصوص اصناف و برخورد با متخلفين اقتصادي، ساماندهي و نظارت بر اصناف توليدي و توزيعي ، شناسايي پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل صادراتي وايجاد بسترهاي لازم جهت توسعه صادرات غيرنفتي استان و همچنين بسط و گسترش دانش نوين بازرگاني به تجار و بازرگانان و اصناف و كاركنان بازرگاني استان از طريق اعمال آموزشهاي تخصصي و برگزاري كارگاههاي آموزشي خاص سياستهاي اقتصادي و بازرگاني دولت محترم جمهوري اسلامي را در استان پي گيري و اجرا مي نمايد. و در اين راستا و در چهارچوب سياستهاي برنامه سوم توسعه كشور با همكاري ساير ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف كلان اقتصادي گام برداشته و تلاشهاي بي وقفه اي را انجام داده است كه اهم فعاليتهاي انجام شده دريكساله گذشته ارائه مي گردد.

فهرست مطالب

مقدمه ........ 1

بخش اول : بازرگاني

بازرگاني خارجي ....................... 3

بازرگاني داخلي .................. 13

امور اصناف ............ 16

امور اجرائي بسيج اقتصادي ......... 19

اداره مالي و اداري .............. 21

واحد هسته مطالعات بازرگاني ............ 25

واحد نمايندگي سازمان حمايت از مصرف كنندگان

و توليدكنندگان در استان فارس ................ 27

بخش دوم : بازرسي و نظارت

حوزه مديريت .... 29

1-مدير كل ....... 29

2- روابط عمومي ............. 31

3- امور حقوقي .............. 32

4- كار و برنامه ريزي و خدمات ماشيني .. 32

اداره نظارت بر كالا............. 34

اداره نظارت بر خدمات........ 38

اداره بازرسي ......... 40

اداره مالي و اداري .... 45

جدول اهم گزارشات تهيه شده .... 46

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی نمونه خارجی بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضل دانلود گزارش کارآموزی جوشكاري الكتروفيوژن نحوه انتخاب یک چاپگر