👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن درسیستم های توزیع شده

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن درسیستم های توزیع شده

پایان نامه پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن درسیستم های توزیع شده

مقدمه ای بر پایگاه داده

دادگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می‌شود.این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسی باشند ذخیره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌های دیگری مانند ذخیره‌سازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌ها در دادگان را موثر می‌سازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌ها است.

پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌‌گیرد،اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکی برای پایگاه داده می‌‌باشد. در این نوشتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه

1-1) مقدمه ای بر پایگاه داده

1-2) تاریخچه پایگاه داده

فصل دوم :پایگاه های داده توزیع شده

2-1) مفهوم پایگاه داده

2-2-1 داده(Data)واطلاعات(‌Information)

2-2-2) موجودي( Entity)

2-2-3) صفت خاصه ( Attribute )

2-2-3) روش غير بانك اطلاعاتي

2-2-3) روش بانك اطلاعاتي

2-2-4)تعريف بانك اطلاعاتي ( Date Base )

2-2-5) سيستم مديريت بانك اطلاعات ( DBMS )

2-2-5) محيط DBMS

2-2-5) داده ها ( Data )‌

2-2-5) سخت افزار ( Hardware )

2-2-5) نرم افزار ( Software )

2-2-5) كاربران (‌Users )

2-2-5) اصول معماري سيستم هاي بانك اطلاعاتي

2-2-6) وظايف DBMS

2-2-6) زبان تعريف داده ها(DDL)

2-2-6) زبان پردازش و مديريت داده ها (DML)

2-2-6) ديكشنري داده ها

2-2-7) آشنايي با جداول و اجزاء تشكيل دهنده آنها در بانك هاي اطلاعاتي

2-2-7) ركورد

2-2-7) فيلد

2-8) آشنايي با روشهاي ارتباط و مدلهاي بانك هاي اطلاعاتي

2-8-1) مدل سلسله مراتبي

2-8-2) مدل شبكه اي

2-8-3) مدل رابطه اي

2-8-3) خواص ارتباطات رابطه اي

2-8-3) كليد در مدل رابطه اي

2-8-3) سيستم بانك اطلاعات رابطه اي

2-9) مزاياي سيستم هاي بانك اطلاعاتي

2-10) معماری پایگاه داده

2-01-1) سیستمهای متمرکز

2-01-2) سیستم های مشتری/خدمتگزار

2-01-3) سیستم های موازی

2-01-3) اجرای پرس و جو ها در معماری موازی

2-01-3) عملگرهای تک عملوندی در معماری موازی

2-01-3) مرتب سازی

2-01-3) عمل Join

2-01-4) سیستم های توزیع شده

2-11) مقدمه ای بر پایگاه داده توزیع شده

2-12) تعریف سیستم توزیع شده

2-12-1) مواردی که در طراحی سیستم توزیع شده باید در نظر گرفت

2-12-1) شفافیت داده (rencyTranspa)

2-12-1) قابلیت اطمینان

2-12-1) کارآیی

2-12-2) قابليت گسترش

2-12-2) خصوصیات الگوریتمهای غیرمتمرکز

2-13) انواع پایگاه داده توزیع شده

2-13-1) پايگاه داده توزيع شده همگن

2-13-2) پايگاه داده توزيع شده ناهمگن

2-14) ذخيره اطلاعات به صورت توزيع شده

2-14-1) انواع Fragmentation

2-14-2) محاسن و معایب Replication

2-15) تراكنشهاي توزيع شده

2-16) گونه های مختلف سیستمهای توزیع شده

2-17) بخشهای اصلی سیستم عامل توزیع شده

2-17-1) نحوه دسترسی به منابع

2-18) مدلهايی برای تعامل فرآیندها

2-81-1) مدل کلاینت سرور

2-81-2) مدل یکپارچه

2-81-3) مدلپایپ

2-81-4) مدل RPC

2-19) دلایل توزیع داده

2-02) فاکتورهای توسعه سیستم پایگاه داده توزیع شده

2-12) قانونهایی برای سیستمهای توزیع شده

2-12-1) استقلال محلی

2-12-2) عدم وابسته بودن به سایت مرکزی

2-12-3) عملیات پیوسته

2-12-4) استقلال Location

2-12-5) استقلال قطعات(Fragmentation)

2-12-6) استقلال Replication

2-12-7) پردازش توزیع شده جستجوها

2-12-8) مدیریت توزیع شده Transaction

2-12-9) استقلال سخت افزاری

2-12-10) استقلال سیستم عامل

2-12-11) استقلال شبکه

2-21-12) استقلال DBMS

2-22) مديريت همزماني در بانكهاي اطلاعاتي توزيع شده

2-22-1) مدیر قفل ساده ((Single Lock Manager

2-22-2) کپی اصلی (Primary Copy)

2-22-3) پروتکل اصلی (Majority Protocol)

2-22-4) Biased Protocol

2-22-5) Timestamping

2-23) مديريت بن بست (Dead lock)

2-23-1) حل مسئله بن بست

2-24) مدیریت کاتالوگ توزیع شده

2-24-1) نام گذاری اشیاء

2-24-2) ساختار کاتالوگ

2-25) معماری سیستمهای توزیع شده

2-26-1) معماریهای مختلف برای سیستم مدیریت پایگاه داده های توزیع شده

2-26-1) سیستمهای مشتری/خدمتگزار(Client/Server)

2-26-1) سیستم سرورهای همکار (Collaborating Server)

2-26-1)سیستمهای میان افزار (MiddleWare)

فصل سوم: سیستم های توزیع شده

3-1 تعریف سیستم توزیع شده

3-2 اهداف

3-2-1 دسترسی به منابع

3-2-2 شفافیت توزیع

3-2-3 بازبودن

3-2-4گسترش پذیری یا توسعه پذیری

3-2-5 طرح اشکال ها

3-3 انواع سیستم های توزیع شده

3-3-1 سیستم های محاسبات توزیع شده

3-3-2 سیستم های اطلاعات توزیع شده

3-3-4 سیستم های فراگیر توزیع شده

3-4 معماری ها

3-5 سبک های معماری

3-6 معماری های سیستم

3-6-1 معماری متمرکز

3-6-2 معماری های نامتمرکز

3-7 معماری های ترکیبی

3-7-1سیستم های سرور لبه ای

3-7-2 سیستم های همکاری کننده ی توزیع شده

3-8 معماری یا میان افزار ؟

3-8-1 رهگیرها

3-8-2 روش های کلی برای نرم افزار تطبیق پذیر

3-8-3 بحث

3-9 خود مدیریتی در سیستم های توزیع شده

3-9-1 مدل کنترل بازخوردی

فصل چهارم : پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن در سیستم های توزیع شده

طرح يك سيستم استاندارد توزيع شده براي آموزش الكترونيكي

(Design of a standard distributed e-learning system)

فصل5 : نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست ها

منابع

فهرست اشکال

شکل 2-1: معماری متمرکز

شکل 2-2: معماری مشتری/ خدمتگزار

شکل 2-3: ارتباط front-endوback-end

شکل 2-4: ارتباط بین پردازنده ها

شکل 2-5: معماری موازی

شکل 2-6: معماری توزیع شده

شکل 2-7 : پایگاه داده توزیع شده

شکل 2-8 : تراکنش توزیع شده

شکل2-10: Timestamp

شکل 2-11: معماری توزیع شده

شکل 2-12: سیستم مشتری/ خدمتگزار

شکل2-13: سرورهای همکار

شکل 3-1: سیستم توزیع شده

شکل 3-2: گسترش پذیری یاتوسعه پذیری

شکل 3-3: انواع سیستم های توزیع شده

شکل 3-4: سبک های معماری

شکل 3-5: معماری سیستم

شکل 3-6: سرورلب های

شکل 3-7: کنترل بازخوردی

شکل 4-1 : سیستمLMS , LCMS

شکل 4-2 : ارتباط بینLMS , LCMS

شکل 4-3 : ارتباط بین پایگاههای داده توزیع شده

👇محصولات تصادفی👇

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 93 اصول‌ حاكم‌ بر نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌ تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زيرمعيارها بررسی جزیره حرارتی شهر مشهد با نمایه UHI و تاثیر رشد آلاینده ها نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رفسنجان