👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه اثرات پولشویی بر بخشهای مختلف اقتصاد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه اثرات پولشویی بر بخشهای مختلف اقتصاد

پولشويي به هرنوع اقدام و عملياتي اطلاق مي شود که پس از کسب عوايد و منافع مادي ناشي از ارتکاب جنايات ديگر از قبيل قمار, فحشاء, فساد, سوء استفاده هاي مالي و رشوه, به منظور جلوگيري از کشف جرم و مشروع جلوه دادن در آمد آن, انجام مي شود.

در تعریفی دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل، برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع، به طوری كه وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. همچنان میتوان پولشویی یا تطهیر پول را اینچنین تعریف نموده که پول شویی یك فعالیت غیرقانونی

است كه در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و پولهای كثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

در این میان پولشویان كسانی هستند كه یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می كنند و یا افرادی هستند كه پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی كشور وارد میكنند.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP) پاورپوینت ساختمان دانیال ترجمه مقاله درس بهره برداری سیستم های قدرت (2013) Sciencedirect اهمیت و نقش صنایع غذایی در توسعه اقتصاد ملی کشور بررسی جشن نوروز