👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اهانت به مقدسات اسلام در حقوق کیفری ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اهانت به مقدسات اسلام در حقوق کیفری ایران

چكيده

6

واژگان كليدي

7

مقدمه

8

مبحث اول: عنصر قانوني

10

مبحث دوم: واژه شناسي

11

مبحث سوم : عنصر معنوي

16

مبحث چهارم : اهانت ازروي شهبه

18

مبحث پنجم: اهانت منجر به ارتداد

19

بند اول : انكار ضروري دين

20

بند دوم :انكار ضروري مذهب

20

بند سوم : اهانت منجر به سب النبي

22

بند چهارم : دين مرتكب

23

بند پنجم : مقدسات مذهب شيعه

24

بند ششم: مقدسات مذاهب اهل سنت

24

بند هفتم: مقدسات كفار

25

بند هشتم : مقدسات دين اسلام

26

بند نهم : اهانت به مقدسات از طريق مطبوعات

27

نتيجه گیری

29

منابع

31

چكيده :

اهانت به مقدسات اسلام، يكي از عناوين مجرمانه است كه درماده513 قانون مجازات اسلامي به عنوان يك جرم عمومي پيش بيني شده است ومي توان آن را جزء جرايم ديني ومذهبي دانست زيرادرفصل بيان شده كه عموما چهره ديني جرم مورد توجه

بوده است ( فصل دوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ) امروزه پرونده هاي كيفري فراواني دردادگاه هاي انقلاب ومراجع قضائي، به خصوص دادگاه هايي كه به جرايم سياسي ومطبوعاتي وجرايم

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین فیزیک هالیدی کامل معلم خلاق بررسي عوامل مؤثر بر افزايش بدهي معوقه کارفرمايان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره قالب های برش طرح توجيهی فرآوري و بسته‌بندي ماهي