👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی جاسوسی و خیانت در حقوق ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی جاسوسی و خیانت در حقوق ایران

چکیده 6

کلید واژه 7

مقدمه 8

فصل اول: جاسوسی 9

مبحث اول: کلیات جاسوسی 10

بند اول: جاسوسی در لغت 10

بند دوم: جاسوسی در حقوق 10

بند سوم: ارزیابی تعاریف 10

مبحث دوم: پیشینه جاسوسی 12

بند اول: جرم جاسوسی در قانون ایران 12

مبحث سوم: ارکان جرم جاسوسی 13

بند اول: رکن قانونی 13

بند دوم: رکن مادی 14

بند سوم: عنصر معنوی 15

مبحث چهارم: موضوع جرم 16

فصل دوم : خیانت 17

مبحث اول: تعریف خیانت 18

بند اول: معنای لغوی خیانت 18

بند دوم: معنای اصطلاحی خیانت 18

مبحث دوم :بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی 18

بند اول: امانتهای فردی 19

بند دوم: امانتهای مادی 19

بند سوم: امانتهای معنوی 20

مبحث سوم: منظور از امانت الهی 20

بند اول: چگونگی عرضه داشتن امانت به آسمان‏ها و زمین 20

مبحث چهارم: خیانت در امانت؟! 21

بند اول: فرمان‏ها و هشدارهای الهی 22

بند دوم:گرامیداشت مقام والای امانت 23

بند سوم: انسان‏های تربیت نایافته 23

مبحث پنجم :تاریخچه جرم خیانت در امانت 24

مبحث ششم : صور خاص جرم خیانت در امانت 24

بند اول: سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص 25

بند دوم: عمل مادی (فیزیکی) 25

بند سوم: سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء 27

مبحث هفتم: عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر 27

مبحث هشتم: خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی 29

نتیجه گیری 31

منابع 33

چکیده

جرم جاسوسی، جرم سازمان یافته و فراملی می‌باشد که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.

جرم جاسوسی شامل جرایم تسلیم نقشه، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی یک کشورمی شود که در ماده 501 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 178 قانون جزای افغانستان مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:

جرم، جاسوسی، اطلاعات، تفحص، تجسس.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی اقلیمی شهر شیراز طراحي سيستم حسابداري شركت پيمانكاري آب و فاضلاب حل تمرین ریاضیات در شیمی فیزیک نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فریمان (واقع در استان خراسان رضوی) پلان آماده اتوکد-طرح 45