👈 فروشگاه فایل 👉

عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری از آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری از آن

چكيده :

عقب ماندگي ذهني ناظراست بر عملكرد عمومي هوش كه بطور معني دار پايين تر از حد متوسط است و به طور همزمان ، همراه با نواقصي در رفتار سازشي است كه در دروان رشد و تحول ظاهر شده ، تعريف شده است.

عقب ماندگي ذهني بر اساس ميزان بهره هوشي از خفيف تا بسيار شديد (‌عميق) ‌تعيين مي گردد. و براساس شدت علائم مرضي، از نظر پزشكي، و...طبقه بندي مي شود.

در زمينه علل عقب ماندگي ذهني دانشمندان ومحققان تا كنون به بيش از دو هزار علت اشاره نموده اند. در حالي كه هنوز بسياري از علل عقب ماندگي ذهني ناشناخته مانده است. در اين مقاله علل عقب ماندگي ذهني را كه رابينسون و رابينسون به نقل از ماهر به چهار گروه به شرح زير تقسيم كرده اند، بررسي شده است.

‌أ- عقب ماندگي به علت عوامل ارثي

‌ب- عقب ماندگي به علت اتفاقات دوران بار داري

‌ج- عقب ماندگي به علت حوادث زايماني و بعد از تولد

‌د- عقب ماندگي به علت عوامل محيطي ، اجتماعي و فرهنگي.

هر كدام از اين عوامل به تنهايي يا تركيبي ، ممكن است موجب عقب ماندگي ذهني در فرد شود. كه در اين قسمت تاثير هريك را به اجمال بررسي مي كنيم.

در پايان مقاله راه هايي براي پيشگيري از تولد كودك عقب مانده ذهني كه هدف اصلي است، ارائه گرديده است.

چكيده :

مقدمه:

تعاريف :

طبقه بندي عقب ماندگي ذهني :

طبقه بندي از نظر پزشكي:

رواج عقب ماندگي ذهني:

سبب شناسي عقب ماندگي ذهني :

عقب ماندگي به علت عوامل ارثي:

عقب ماندگي به علت اتفاقات دوران بار داري:

عقب ماندگي به علت حوادث زايماني و بعد از تولد:

عقب ماندگي به علت عوامل محيطي ، اجتماعي و فرهنگي:

پيشگيري :

پيشگيري ثانويه :

پيشگيري ثالث :

منابع و ماخذ :

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوالات گزینش و مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی پاورپوینت تحلیل کلیسای سن دی نظام آموزشی روسیه امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه تیر 89 اصل برائت و آثار آن در امور كيفري