👈 فروشگاه فایل 👉

تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي

خلاصه :

در بين تست هاي متداول شخصيت كه معمولاً در مراكز روانشناختي ، روانپزشكي به كار بسته مي‌شوند تست ترسيم خانواده از جايگاه خاصي برخوردار است .

3 دليل براي اين اهميت وجود دارد : نخست آنكه اجراي آن سريع و آسان است ، دوم آنكه ، به منزله شيوة بيان خيالپردازي و خلاقيت كودك ، بهتر از هر تست ديگر مي توان محتواي عميق شخصيت را ، كه بر اساس وارسي مستقيم دست يافتني نيست ، منعكس كند و سوم بدليل اينكه اغلب اختلالات روانشناختي سازشي تابع تعارض هاي رواني كودكانه اند (تعارض هاي ناشي از رقابت برادرانه و تعارض هاي اديپي) ، شيوه اي كه يك كودك بر اساس آن خود را در قلب خانوادة منتخب قرار مي دهد ، ما را به عمق مسائل و مشكلات وي هدايت مي كند (كرمن-1381)

تحقيقات قبلي تا حد زيادي مؤيد فرافكني كودك در تست ترسيم خانواده است كه البته با بررسي محتوا مي توان به كشف و تحليل آنچه در ذهن كودك است نائل آمد .

در اين تحقيق سعي شده است كه بار ديگر به بررسي ارزش تشخيصي اين آزمون پرداخته شود و آن را در يك نمونه اي از يك جامعه اجرا و با مصاحبه اي كه با كودك و خانواده اش صورت پذيرفته مقايسه نمود .

يافته هاي اين پژوهش در اكثر فرضيات مؤيد اين است كه تا حد زيادي مي توان بر اين تستها اعتبار كرد علي الخصوص به ارزنده سازي و نا ارزنده سازي افراد در اين تست بايد توجه نمود . ولي در خصوص ترغيب ترسيم و اهميت اين ترتيب بايد گفت عوامل مختلف مي تواند اين حالات را تغيير دهد كه بايد در ضمن درك دلايل آن به قضاوت پرداخت .

 در ضمن اينكه مي توان تا حدي بر اين نقاشي ها اعتبار كرد ولي از اين آزمون مي توان بعنوان ابزاري باليني براي تسهيل گفتگو با فرد استفاده كرد و لذا انجام آزمون فرافكني مي تواند در يك مصاحبة باليني اوليه به «شكستن يخ» رابطه كمك كند ، و چارچوب مناسبي براي انجام گفتگوي اوليه فراهم آورد . 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

الف)فصل اول : طرح تحقيق (كليات) 1

ب)فصل دوم : مروري بر ادبيات موضوع (Literature Review) 28

ج)فصل سوم : آشنائي با قلمرو مكاني تحقيق (جامعه آماري) 43

د)فصل چهارم : روش تحقيق 45

هـ)فصل پنجم : يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها 49

و)فصل ششم : خلاصه تحقيق و پيشنهادها 65

پيوستها 69

عنوان صفحه

فصل اول : 1-مقدمه 2

(كليات) 2-بيان مسئله 4

 3-تاريخچه و سابقه موضوع 5

4-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق16

5-اهداف تحقيق 18

6-چهارچوب نظري تحقيق 20

7-مدل تحليلي تحقيق 23

 8-فرضيه هاي تحقيق 24

9-روش تحقيق 27

10-قلمرو مكاني تحقيق 27

11-قلمرو زماني تحقيق 27

12-روش نمونه گيري 27

13-ابزارهاي گردآوري داده ها 27

14-روش تجزيه و تحليل 27

فصل دوم : اطلاعاتي در خصوص پيشينة موضوع و تحقيقات انجام شده 28

(مروري بر ادبيات موضوع)

فصل سوم : آشنايي با قلمرو مكاني تحقيق 43

(قلمروي مكاني تحقيق)

فصل چهارم : آشنايي با روش تحقيق در اين پايان نامه 45

(روش تحقيق)

فصل پنجم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 49

(تجزيه و تحليل)

فصل ششم : خلاصه تحقيق ، پيشنهادها و پيوستها 65

👇محصولات تصادفی👇

روش تعریف ریموت سوزوکی ویتارا پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری با موضوع : معماری ارگانیک = طراحی با طبیعت بررسی معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) رابطه دینداری با طلاق بین زنان دانلود گزارش کارآموزی در كارگاه ساختماني