👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسي علل افسردگي زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان نيشابور بخش تحت جلگه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسي علل افسردگي زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان نيشابور بخش تحت جلگه

پایان نامه بررسي علل افسردگي زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان نيشابور بخش تحت جلگه

چكيده تحقيق

افسردگي پاسخ طبيعي فرد به فشارهاي زندگي است. در اين اختلال فرد داراي حالات غمگيني گرفتگي و بي‌حوصلگي است خصوصيات اصلي حالات افسردگي كاهش عميق ميل به فعاليتهاي لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفريح ورزش و تغذيه است افسردگي تنها برنامه ناهنجاري تلقي مي‌شود كه با واقعه ايجاد كننده آن متناسب نباشد.

امروزه متاسفانه بيماري افسردگي يكي از بيماريهاي رايج در ميان اقشار مختلف مردم است. در بيماري افسردگي واكنش‌ها غيرطبيعي هستند يعني انسان در برابر ناملايمات و شكست‌ها بيش از حد افسرده مي‌شود.

علل ابتلا به اين بيماري ارث، تغييرات شيميايي، از دست دادن والدين در كودكي و حوادث ناخوشايند زندگي و بيماريهاي جسمي مختلف و استفاده از داروها مي‌تواند باشد. مطالعات ثابت كرده است كه اگر كسي در دوران رشد مصيبت و غم بزرگي مثل مرگ يكي از والدين يا فرد مهمي از خانواده ديده باشد نسبت به افسردگي حساسيت بيشتري دارد. افسردگي از شايعترين مشكلات رواني افراد است بطوري كه حدس زده مي‌شود 75% افرادي كه در موسسات درماني بستري مي‌شوند دچار افسردگي هستند.

ميزان افسردگي در ميان زنان افزايش چشمگيري پيدا كرده است بطوري كه در برخي پژوهشهاي به عمل آمده افسردگي در زنان 3 الي 4 برابر بيشتر از مردان است در اين ميان زنان خانه دار بيشترين ميزان افسردگي را به خود اختصاص داده‌اند.

فهرست مطالب

چكيده

فصل اول: «كليات تحقيق»

مقدمه

بيان مساله

اهميت تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيه تحقيق

تعاريف عملياتي

فصل دوم: «پيشينه تحقيق»

تاريخچه افسردگي

تعريف افسردگي

نشانه‌هاي افسردگي

شخصيت افسردگي

خلق افسرده

حمله افسردگي شديد

شيوع افسردگي شديد

محيطهاي افسردگي زا

علل افسردگي

به چه دليل احتمال ابتلا زنان به افسردگي بيشتر از مردان است

طبقه بندي افسردگي رواني

انواع افسردگي

انواع نظريه درباره افسردگي

آشنايي با داروهاي ضد افسردگي

درمان افسردگي

فصل سوم:«روش اجراي تحقيق»

مقدمه

روش تحقيق

طرح تحقيق

جامعه آماري

نمونه و روش نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

اعتبار و روايي پرسشنامه بك (BDI)

روش جمع آوري اطلاعات

روشهاي آماري

فصل چهارم:«تجزيه و تحليل آماري»

مقدمه

آزمون فرضيه

فصل پنجم:«خلاصه بحث و نتيجه گيري»

ارائه يك خلاصه كوتاه از فصل‌هاي گذشته

بحث در زمينه يافته‌ها (اهميت، تفسير نتيجه گيري)

نتیجه‌گيري

پيشنهاداتي براي مقابله با افسردگي

پيشنهادات تحقيق

محدوديتهاي تحقيق

پرسشنامه

منابع و ماخذ

فهرست جداول

جدول 3-1 بررسي امتيازات بدست آمده از پرسشنامه

جدول 4-1 مقايسه ميانگين انحراف استاندارد و t محاسبه شده

جدول شماره 4-2 توزيع فرماني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس شاغل بودن

جدول شماره4-3 توزيع فراواني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس غيرشاغل بودن

جدول شماره 4-4 توزيع فراواني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس وضعيت شغلي

فهرست نموداري

نمودار شماره 4-1: درصد ميزان افسردگي شاغلين

نمودار شماره 4-2: درصد ميزان افسردگي غيرشاغلين

نمودار شماره 4-3: ميزان افسردگي شاغلين و غيرشاغلين

👇محصولات تصادفی👇

کاربرد فلو سنجها در آلوميناي جاجرم دانلود نقشه ها ی مسجد گزارش کارآموزی در تعمیرگاه پارت پراید بررسی مقدمه‌اي‌ بر محيط‌ بازاريابي‌ صنعتي‌ گزارش كارآموزي برق، بازديد ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن