👈 فروشگاه فایل 👉

تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن

خلاصه

هدف : تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن .

روش کار : از ميان 110 مراجعه کننده به کلينيک بينايي سنجي پس از توضيح کامل پروژه و گرفتن رضايت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گرديد .

در مرحله بعد معاينات گرفتن ديد بدون عينک ، رفرکشن توسط رتينوسکوپ استاتيک ، بررسي ديد با اصلاح انجام شده و از ميان بيماراني که با اصلاح ، ديد کامل داشته اند تست حساسيت کانتراست پلي رابسون ابتدا تک چشمي و سپس دوچشمي در شرايط نوري گرفته شد و نتايج بررسي شد.

نتایج :بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت ...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازه های پیش ساخته پروژه آمار قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) طرح توجیهی کارخانه ماکارانی پاورپوینت هیدرولیک در ماشین آلات