👈 فروشگاه فایل 👉

آمار مرگ و میر

ارتباط با ما

... دانلود ...

آمار مرگ و میر

مقدمه

فلسفه به تفسیرهای مختلفی از مرگ انجامیده است :

1ـ گروهی که انسان را همان بدن مادی معرفی می کند . هر شخصی انسان را مساوی با بدن واحد می دانند .

2ـ نزد کسانی که انسان را مرکب از روح و بدن می دانند .

مرگ از نظر روایات : الله یَتوفی إلانفس حین مَوتها و ألتی لم تَمت فی مَنامها فَیمسک التی قَضی علیها الموتَ وَ یُرسِل الاخُری إلی أجلٍ مُسمی إنَُ فی ذَلک لَاَیاتُ لِقومٍ یَتَفکرُون ( آیه 42 سوره زمر ) : خداوند روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی می گیرد و روحی را که در موقع خواش نموده است ، قض می کند پس آن نفسی را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می دارد و آن دیگر را تا هنگام معین ( به سوی زندگی دنیا ) باز پس می فرستد ...

👇محصولات تصادفی👇

-علم ربات و رباتيك گزارش كارآموزي موسسه توانبخشی فروغ عصر ترموكوپل و كليدالكتريكي و مايكروفر دانلود رمان هویت پنهان مدل یک بعدی پیچش تحت کشش به دور ماندریل