👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تعامل انسان-کامپيوتر مبتنی بر عامل برای نابينايان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تعامل انسان-کامپيوتر مبتنی بر عامل برای نابينايان

پایان نامه تعامل انسان-کامپيوتر مبتنی بر عامل برای نابينايان

چکیده:

رضایت¬مندی کاربران در طراحی واسط¬های کاربری بسیار حائز اهمیت می¬باشد. اغلب واسط-های کاربری موجود، افرادی که دارای ناتوانی¬های جسمی هستند را در نظر نگرفته¬اند. کاربران نابینا آنچه ما از یک واسط کاربری دریافت می¬کنیم تا بتوانیم براحتی به مطلب مورد نظر خود دست یابیم را در اختیار ندارند. به عنوان نمونه یک کاربر عادی با مشاهده یک صفحه وب در نگاه اول متوجه تفاوت رنگ¬ها و پر¬رنگ بودن برخی جملات گشته و می¬تواند به سرعت از مطالب حاشیه¬ای صفحه عبور کند، اما کاربر نابینایی که از یک صفحه¬خوان (Screen Reader) برای خواندن صفحات وب استفاده می-نماید قادر به دیدن این مشخصات ظاهری نبوده و مطالب تبلیغاتی و متفرقه یک صفحه می¬تواند وی را از پرداختن به مطلب اصلی دور نماید. به همین علت طراحی واسط¬های کاربری هوشمندی که خودمختار، هدفمند و پویا بوده و منطبق با علایق کاربر باشد تا بتواند دستیابی این افراد را به اطلاعات مورد نیاز آنان تسریع نموده و از اتلاف زمان¬ آنها جلوگیری نماید، می¬تواند بسیار ارزشمند باشد. در این پروژه با مراجعه به کاربران نابینا و استخراج مشخصات ابزار مورد استفاده آنها سیستمی مبتنی بر عامل ارائه شده که با استفاده از بازخوردهای ضمنی و بدون دخالت کاربر به جمع¬آوری الگوهای رفتاری وی می¬پردازد.سپس پروفایلی از علایق کاربر ایجاد نموده و بصورت خودمختار آن را بروز می¬نماید تا بتواند نتایج حاصل از موتور جستجوی گوگل را به ترتیبی به کاربر نمایش دهد که کاربر با صرف کمترین هزینه زمانی به مقصود خود دست یابد.

بطور کلی دستاوردهای اصلی این تحقیق عبارتند از: 1) ارائه یک رویکرد مبتنی بر عامل برای مسئله شخصی¬سازی جستجو با استفاده از قابلیت¬های هوشمندی، یادگیری و هدف¬گرایی 2) ارائه چارچوبی جهت مقایسه سیستم¬های طراحی شده در این زمینه تاکنون 3) بررسی سیستم¬های طراحی شده برای نابینایان.

کلمات کلیدی

تعامل انسان-کامپیوتر، واسط کاربری هوشمند، عامل، پروفایل کاربر، کاربران نابینا

فهرست علائم اختصاري

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1.1. مقدمه

2.1. ضرورت طرح مسئله

3.1. تعریف پروژه و اهداف آن

4.1. گام های انجام پروژه

5.1. دستاوردهای پروژه

6.1. نگاه کلی بر ساختار پایان نامه

فصل دوم: دانش پیش زمینه و مفاهیم مورد نیاز

1.2. مقدمه

2.2. HCIچیست؟

3.2. محاسبات فراگیر

4.2. معماری سیستم های HCI

1.4.2. سیستم های UNIMODALHCI

2.4.2. سیستم های MULTIMODALHCI

5.2. سیستم هایMULTIMODAL برای افراد معلول

6.2. فاکتورهای قابلیت استفاده درHCI

7.2. شخصی سازی ازدیدگاهHCI

8.2. سیستم های منطبق باکاربر

9.2. شخصی سازی

10.2. سیستم های توصیه کننده

11.2. پروفایل کاربر

1.11.2. VSM

12.2. عامل

1.12.2. معماری عامل ها

13.2. تعامل انسان-عامل

14.2. نتیجه گیری 37

فصل سوم: لحاظ نمودن نابینایان در سیستم

1.3. مقدمه

1.1.3. تعریف مسئله

2.1.3. ضرورت طرح مسئله

3.1.3. نگاه کلی بر ساختار فصل

2.3. ابزارهای مورد استفاده نابینایان

1.2.3. صفحات نمایش بریل

2.2.3. صفحه خوانها

3.3. کارهای پیشین

4.3. چگونگی تعیین نیازمندیها

5.3. نتیجه گیری

فصل چهارم: کارهای پیشین

1.4. مقدمه

2.4. ارائه چارچوبی جهت مقایسه روشها

3.4. بررسی کارهای قبلی

4.4. نتیجه گیری

فصل پنجم: روش پیشنهادی

1.5. مقدمه

2.5. ایجاد پروفایل اولیه کاربر

3.5. طراحی واسط کاربری

4.5. بروز رسانی پرو فایل کاربر

5.5. تحلیل عامل مورد استفاده در سیستم

1.5.5. دلایل استفاده ازعامل

2.5.5. ساختارعامل

3.5.5. معماریBDI

4.5.5. نمودارکلاس عامل

5.5.5. مدل سیستم

6.5.5. تحلیل سیستم باMASE

6.5. نتیجه گیری

فصل ششم: ارزیابی ونتیجه گیری

1.6. مقدمه

2.6. پارامترهای ارزیابی

3.6. نتایج آزمایش

4.6. نتیجه گیری

5.6. کارهای آتی

مراجع

واژه نامه فارسی به انگلیسی

واژه نامه انگلیسی به فارسی

پیوست اول: جزئیات پیاده سازی

1.1. شبیه سازی موتور جستجو

2.1. شبیه سازی پیمانه تشخیص حالت چهره

3.1. نکاتی در زمینه پیاده سازی

4.1. نتیجه گیری

فهرست جداول

جدول 1- صفحه خوان های رایگان ومشخصات آنها

جدول 2 - میزان اهمیت رفتار کاربران

جدول3- جدول امتیازدهی کاربر

جدول4- نمونه ای از خوشه بندی فایل ها

فهرست شکل ها

شکل 1-1- نتایج گوگل برای جستجوی عبارتJava map

شکل 2-1- صفحه کلید مجازی

شکل 2-2- روند رشد محاسبات[6]

شکل 2-3- لباسهای مجهزبه حسگرب رای ساخت بازیهای ویدئویی

شکل 2-4- سیستم مبتنی بر اشاره برای افراد معلول

شکل 2-5- معماریBDIعاملها

شکل 3-1- صفحه نمایش بریل

شکل 3-2- صفحه نمایش حروف بریل

شکل 3-3- دسته بندی ازکارهای انجام شده برای نابینایان

شکل 3-4 - صفحه گوگل

شکل 3-5 - صفحه گوگل روی صفحه لامسه ای

شکل 3-6 - واسط کاربری دنبال کننده حرکات سر

شکل 3-7- نمونه ای از صفحه نمایش بریل همراه باصفحه کلید

شکل 4-1- دسته¬بندی پروفایل کاربر

شکل 4-2- روند منطقی ساخت پرو فایل کاربر

شکل 5-1- معماری کلی سیستم

شکل 5-2- نمودارBPMساخت پروفایل اولیه کاربر

شکل 5-3- نمودار فعالیت بردار علایق کاربر

شکل 5-4- نمونه ای از پایگاه داده تعداد کلمات کلیدی هر فایل

شکل 5-5- نمونه ای ازنمای کلی پایگاه داده وزن دهی به فایلها

شکل 5-6- صفحه اولیه جستجوی گوگل

شکل 5-7- صفحه طراحی شده

شکل 5-8- صفحه نتایج گوگل

شکل 5-9- نمودار ترتیب شخصی سازی جستجو

شکل 5-10- الگوریتم مرتب سازی

شکل 5-11- معماری عامل پیشنهادی

شکل 5-12- شمای پایگاه داده مورد استفاده درسیستم

شکل 5-13- نمودارکلاسعامل

شکل 5-14- مدل سیستم پیشنهادی

شکل 5-15- نمودار اهداف سیستم (goaldiagram)

شکل 5-16- نمودارنقشهای سیستم (RoleDiagram)

شکل 6-1- نمودار رضایت کاربران

شکل 6-2- نمودارDCGسیستم شخصی سازی شده

شکل 6-3- بررسی کیفیت خلاصه صفحات درشخصی سازی

شکل1-1- تعیین حالت چهره کاربر

شکل1-2-کدتبدیل فایلهایPDFبهTxt

شکل1-3- تبدیل سایرانواع فایلهابهTxt

شکل1-4- نمونه ای ازاجرایCygwin

شکل1-5- نمونه ای از راهنمایrainBOW

شکل1-6- فرمتBOWبانمایش کلمات

شکل1-7- - فرمتBOWبااندیس

شکل1-8- کد تغییر اندیس مولفه¬ها

👇محصولات تصادفی👇

ماشین های سنگ زنی مجموعه وکتورهای ایندیزاینی بزرگترین و کامل ترین تحقیق و پژوهش ( پایان نامه ) مدیریت دامنه پروژه وشرح کامل تمامی سیتم های مربوط دانلود مقاله پرهیز از دوستی با دشمن از منظر قرآن و روایات کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها)