👈 فروشگاه فایل 👉

تکنولوژی تخصیص سازی و تفکیک سازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تکنولوژی تخصیص سازی و تفکیک سازی

انجام نانو فیلتراسیون در صنعت، ماجرای موفقی است چنین چالش‌ها را می‌توان برای بسیاری از کاربردها کنترل کرد، چون پژوهش بیشتر منجر به کاربردهای احتمالی بیشتری می‌گردد. نشان داده شده است که این چالش‌ها باید در بین اولویت‌های اصلی دستور پژوهش برای نانو فیلتراسیون قرار داشته باشد.

، 6 چالش برای نانو فیلتراسیونی که محلول را هنوز کم یابند را شناسایی می‌کنند: 1) جلوگیری از جرم گرفتگی غشا و احتمال واسطه مجدد 2) گسترش تفکیک بین حل شده هایی که می‌توانند به دست آیند. 3) ادامه دادن عملیات تغلیظ، 4) مقاومت شیمیایی و طول عمر محدود غشا، 5) پس دادن نارسایی آلاینده‌ها در پاک‌سازی آب 6) نیاز به ابزارهای مدلسازی و شبیه‌سازی.

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب طراحی دیجیتالی واکرلی مهارکننده‌های زنگ‌زدگی در کلاس (طبقه) کینولون‌ها بررسی یادگیری و آموزش الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت های خاص شعر کارت عقد و عروسی استفاده از الگوريتم ژنتيكبراي كمينه سازي زبري سطح درماشينكاري آلتراسونيك